درخواست تدریس

درخواست تدریس

با سلام
قبل از تکمیل درخواست لطفا به نکات زیر توجه نمایید :

1-درخواست مرتبط با یکی از رشته های دانشگاه : زیست شناسی سلولی و مولکولی-بیوتکنولوژی، برق قدرت، تأسیسات، کامپیوتر، حسابداری، صنایع، مشاوره و هنر(گرافیک، نقاشی) باشد.

2-ثبت درخواست به منظور پذیرش تدریس نمی باشد و هیچ گونه حقی ایجاد نمی کند.

3-فیلدهای ستاره دار حتما باید تکمیل شوند.